CompanyName:  WINGKEIY TOYS  
Add:  NO:8,Binjiang Road´╝îChenghai District,Shantou,City,Guangdong,China 
Tel:  86-754-85837991/85837992 
Fax:  86-754-85837993 
E-mail:  wingkeiytoys@wingkeiytoys.com